Przejdź do treści
Wróć do listy

Paradoks Wołczkowa. Historia zbioru z epoki kamienia

Więcej informacji

Referat zaprezentuje zbiór z Wołczkowa. Ten liczący 44 krzemienie zestaw zabytków ma niezwykłą historię, sięgającą XIX w., która jest doskonałym odzwierciedleniem historii archeologii na Pomorzu: od prywatnej kolekcji, poprzez przekazanie do muzeum, zniszczenie dokumentacji, zatarcie pamięci – po ponowne odkrycie i powolne odtwarzanie informacji o tych zabytkach przez kolejne pokolenia badaczy. W tle tej historii jest tocząca się od ponad pół wieku dyskusja na temat pierwszych ludzi na Pomorzu Zachodnim, zapoczątkowana ponownym odkryciem zabytków z Wołczkowa.

Partnerzy:
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy
ul. Welecka 13 b, Mierzyn
https://www.zul.org.pl/
oraz